Úvod Profil spoločnosti Referencie Kontakty

Fotovoltaické elektrárne    V súčasnej dobe si život bez elektrickej energie nevieme predstaviť. Obklopuje nás na každom kroku a jej deficit si nikto z nás ani len nepripúšťa. Jej produkcia je však sprevádzaná zväčša spaľovaním existujúcich energetických zdrojov, pri ktorých sa do ovzdušia dostávajú skleníkové plyny spôsobujúce atmosférické zmeny. Ratifikovaním kjótskeho protokolu, ktorým sa Európska únia zaviazala znížiť množstvo skleníkových plynov v ovzduší, sa do popredia dostáva fotovoltaika, teda výroba elektrickej energie pomocou solárnych panelov.

    Tento spôsob výroby elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov sa vďaka súčasnej legislatíve stáva aj zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov so záujmom investovať svoje finančné prostriedky s minimálnym rizikom a maximálnym výnosom. Súčasná legislatíva dovoľuje vyrábať elektrickú energiu a jej následný predaj do distribučnej siete garantuje po dobu 15 rokov a to výkupnou cenou 0,425 eur/kWh.

    Realizáciou fotovoltickej elektrárne získava investor spoľahlivú investíciu s krátkou dobou návratnosti a spoľahlivým priebehom. S nami sa o svoju investíciu nemusíte obávať. Máme za sebou realizáciu fotovoltickej elektrárne s inštalovaným výkonom 0,999MWp, s 12%-tným ročným výnosom v prospech investora garantovaný štátom po dobu 15 rokov.

    Vďaka našej spoločnosti sa Vám dostáva do rúk investícia, ktorá sa na trhu objavuje zriedkavo. Fotovoltickú elektráreň Vám zrealizujeme na kľúč. Po úspešnej realizácii fotovoltickej elektrárne na Slovensku Vám vieme hrdo oznámiť, že poznáme všetky podmienky realizácie od prvej žiadosti až po úspešné spustenie elektrárne. Práve preto sa už teraz tešíme na slávnostné prestrihnutie pásky práve Vašej fotovoltickej elektrárne.

Ostrov - FVE 0,999 MWp
V spolupráci so spoločnosťou Solárne riešenia SK s.r.o. a Ralvex mont a.s. sme úspešne postavili prvú 0,999 MWp fotovoltaickú elektráreň.